Zes raadsleden van zes verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad willen dat Den Haag zich aanmeldt voor het nieuwe landelijke actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Peter Bos (HSP), Pieter Grinwis (CU-SGP), Tahsin Çetinkaya (Islam Democraten), Adeel Mahmood (NIDA), Robin Smit (PvdD) en Serpil Ates (GroenLinks) opperen het idee van Den Haag als zogenoemde ‘pilotgemeente’ in schriftelijke vragen aan het college van b en w.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) presenteerde vorige week het nieuwe programma. Hierin legt hij een ambitieus doel vast: alle ruim 10.000 dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar moeten volgens hem de komende jaren geholpen worden aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis. Hij gaf aan nog op zoek te zijn naar zeker tien gemeenten die tot 2021 als proeftuin willen dienen voor de ideeën en maatregelen uit het programma.

Lees het complete artikel in het AD:

‘Den Haag proeftuin landelijk jongerenplan’