Dat sommige gemeenten daklozen nog ten onrechte een briefadres weigeren is volgens staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) ‘zeer onwenselijk’. Knops kondigt een wijziging van de Wet basisregistratie personen (Brp) aan. In die wet moet de verplichting voor gemeenten om een burger te registreren en een briefadres te verlenen verduidelijkt.

Geen Brp, geen identificatie
Tweede Kamerleden René Peters en Harry van der Molen (beiden CDA) voelden Knops aan de tand naar aanleiding van berichtgeving door De Monitor waaruit bleek dat gemeenten met enige regelmaat weigeren om daklozen een briefadres te verstrekken. Daardoor is het voor die groep lastig om een uitkering aan te vragen of zich te verzekeren voor ziektekosten. Het beeld dat daklozen geen identificatiepapieren kunnen krijgen omdat zij niet in de Brp staan ingeschreven, en zich omgekeerd ook niet in de Brp kunnen laten inschrijven doordat zij geen geldige identificatiepapieren hebben, zegt Knops niet te herkennen.

‘Het recht op een identiteitsbewijs vervalt niet wanneer iemand niet of niet als ingezetene is ingeschreven in de Brp’, aldus Knops.

Hoe daarbij moet worden omgegaan met mensen waarvan de identiteit niet met behulp van papieren is vast te stellen is volgens Knops ‘afhankelijk van de situatie’.

Lees het complete artikel op de website van Binnenlands Bestuur:

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) Knops wil weigergemeenten niet 'namen en shamen'