OPINIE Het uitbannen van armoede onder kinderen is een prachtige ambitie. Ambitieus is-ie ook.

Alleen al in mijn thuisstad ’s-Hertogenbosch is het voor één op de tien gezinnen sappelen, ze komen simpelweg niet rond. Bijna 3000 kinderen groeien op in armoede. Ze eten van de voedselbank en zijn voor schoolreisjes en muziekles aangewezen op armoedestichtingen. Bij verjaardagen en Sinterklaas kloppen de ouders vol schaamte aan bij particuliere initiatieven die helpen met een cadeautje of de traktatie voor school. Als ouders de weg door de leemlagen van onze bureaucratie niet weten te vinden of vanwege schaamte niet aankloppen, zijn kinderen het haasje.

Als lokaal volksvertegenwoordiger kom ik wekelijks achter voordeuren waar je van denkt: dit kan niet, dit hoort niet.

Officieel bezwaar
Inmiddels staat de toenemende tweedeling en de toename van het aantal mensen dat langdurig in armoede leeft hoog op de agenda. Nog niet zo lang geleden was dat wel anders. De logica was tot voor kort dat economische groei en de bijbehorende werkgelegenheid armoede wel zou uitbannen en liftend tij ook de kleine bootjes zou optillen. Onze minister-president maakte in de Tweede Kamer nog eens officieel bezwaar tegen het gebruik van het woord ‘armoede’. Want echte armoede zou in ons land niet bestaan. Inmiddels mogen we concluderen dat de pijnlijke werkelijkheid achter veel te veel voordeuren ook in de Trêveszaal is doorgedrongen. Want het nieuwe kabinet kent met Carola Schouten een speciale minister voor Armoedebeleid. Ook trekt het 500 miljoen uit voor de bestrijding van armoede.

Lees het complete artikel op de website van bd.nl:

Minister voor Armoede is een sigaar uit eigen doos voor de minima

Let op! Dit is een premium artikel en gaat af van uw gratis artikelen bij BD.nl.

Bij de foto: Carola Schouten,  Minister van armoede. Foto: Martijn Beekman.