Er zijn in 2017 8.300 schuldenaren toegelaten tot een traject in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), blijkt uit de jaarmonitor van het Bureau Wsnp. Dat is een afname van 15 procent ten opzichte van 2016. Han von den Hoff (als directeur bij de Raad voor Rechtsbijstand verantwoordelijk voor het Bureau Wsnp) maakt zich zorgen.

Stok achter de deur

Het aantal Wsnp-toewijzingen door de rechter daalt al jaren. In 2013 werden er nog 12.400 mensen toegelaten tot de Wsnp. ‘Schuldeisers gaan met een aanvraag Wsnp door de schuldenaar in het vooruitzicht vaak nog akkoord met een minnelijke schuldenregeling. Het is dus ook een soort stok achter de deur’, legt Von den Hof uit. ‘Mocht het aantal Wsnp-toewijzingen dalen terwijl het aantal mensen dat een regeling treft binnen een minnelijk traject stijgt, is dat dus niet zo erg. Het probleem is alleen dat volgens de jaarcijfers van de NVVK het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening stijgt, terwijl wij het aantal minnelijke hulptrajecten niet zien meegroeien. Een grotere groep mensen heeft dus schuldproblemen zonder adequaat te worden geholpen. Dat vind ik zorgwekkend.’

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minder-toelatingen-tot-wsnp-zorgwekkend


....Er is nog veel méér te lezen...!

Aankondiging nieuwe methode om armoede te meten door CBS, SCP en Nibud

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) werken gezamenlijk aan een nieuwe methode om armoede in Nederland te meten.

Roep om einde aan ‘incasso-industrie’ te maken: ‘Schuld van 50 euro kan nu oplopen tot 800 euro’

Incassobureaus moeten niet langer miljarden kunnen verdienen aan kwetsbare mensen in betalingsnood. De Consumentenbond wil een einde aan excessieve incassokosten en maant het nieuwe kabinet tot actie. Ook wil de belangenclub proefprocessen voeren om de redelijkheid te checken, zegt directeur Sandra Molenaar.

Rode Kruis deelt steeds meer boodschappenkaarten uit

Het Rode Kruis heeft sinds 2020 een miljoen boodschappenkaarten uitgedeeld aan mensen die hun boodschappen zelf niet meer kunnen betalen. Die hulp werd gestart tijdens de coronapandemie, toen steeds meer mensen inkomsten verloren. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandigen, maar ook taxichauffeurs die niemand meer naar een feestje konden brengen.

Rijksoverheid: Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Carola Schouten, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft vandaag de voortgangsrapportage ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij beschrijft daarin de stand van zaken bij het bestrijden van armoede. Volgens de minister zijn er de afgelopen twee jaar mooie resultaten behaald.

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 worden de uitkeringsbedragen aangepast in de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW).

Derk Stegeman: ‘Nieuw kabinet bemoeilijkt ons werk voor kwetsbaren’

Een nieuwe kabinet zal er nu snel komen. Het Hoofdlijnenakkoord stemt niet vrolijk voor de nabije toekomst. Ons werk zal er zeker niet eenvoudiger van worden. Onze inzet voor gemeenschappen die de meest kwetsbaren insluiten, onze strijd tegen armoede en voor meer kansengelijkheid – ook van kinderen en jongeren, de hulp die we bieden aan mensen zonder papieren en de aandacht die we vragen voor hun leefsituaties – in al dit werk zullen we met meer tegenwind en meer tegenwerking te maken krijgen.

Spannende week: Wet betaalbare huur in Eerste Kamer

Dinsdag 18 juni debatteert de Eerste Kamer over de Wet betaalbare huur en op 25 juni volgt de stemming. Voor huurders en woningzoekenden is het belangrijk dat de Eerste Kamer instemt met de wet. Samen met de VNG, BLG Wonen, AOB en diverse vakbonden roept de Woonbond de Eerste Kamerleden dan ook op dit te doen.

Armoede kan je ook laten bestrijden door mensen die écht weten wat armoede is

Vaak loopt armoedebestrijding spaak omdat ze wordt georganiseerd door mensen die het probleem alleen als buitenstaander kennen. Gelukkig komen er steeds meer initiatieven waarin ervaringsdeskundigen – die weten hoe armoede voelt – aan de knoppen draaien.

Geen meerderheid voor afschaffen kostendelersnorm

Demissionair Staatssecretaris Van Ooijen erkent dat de dakloosheid in Nederland tussen 2009 en 2018 een ‘schandalige ontwikkeling’ kende. Er is ook binnen de nieuwe samenstelling in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het volledig afschaffen van de kostendelersnorm. Dat bleek dinsdag toen de Kamer een motie van Sandra Beckerman (SP) wegstemde.