Er zijn in 2017 8.300 schuldenaren toegelaten tot een traject in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), blijkt uit de jaarmonitor van het Bureau Wsnp. Dat is een afname van 15 procent ten opzichte van 2016. Han von den Hoff (als directeur bij de Raad voor Rechtsbijstand verantwoordelijk voor het Bureau Wsnp) maakt zich zorgen.

Stok achter de deur

Het aantal Wsnp-toewijzingen door de rechter daalt al jaren. In 2013 werden er nog 12.400 mensen toegelaten tot de Wsnp. ‘Schuldeisers gaan met een aanvraag Wsnp door de schuldenaar in het vooruitzicht vaak nog akkoord met een minnelijke schuldenregeling. Het is dus ook een soort stok achter de deur’, legt Von den Hof uit. ‘Mocht het aantal Wsnp-toewijzingen dalen terwijl het aantal mensen dat een regeling treft binnen een minnelijk traject stijgt, is dat dus niet zo erg. Het probleem is alleen dat volgens de jaarcijfers van de NVVK het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening stijgt, terwijl wij het aantal minnelijke hulptrajecten niet zien meegroeien. Een grotere groep mensen heeft dus schuldproblemen zonder adequaat te worden geholpen. Dat vind ik zorgwekkend.’

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minder-toelatingen-tot-wsnp-zorgwekkend


....Er is nog veel méér te lezen...!

Rotterdam maakt bijzondere bijstand voor wasmachines, babyspullen of huisinrichting gratis

Goed nieuws voor Rotterdammers die recht hebben op bijzondere bijstand. Vanaf volgende maand wordt die een gift in plaats van een lening. Huisinrichting, babybenodigdheden voor het eerste levensjaar en noodzakelijke apparaten als wasmachines krijgt deze groep voortaan gratis.

Rode Kruis: aantal Nederlanders in voedselnood niet afgenomen

Alle maatregelen ten spijt, is de groep mensen in Nederland die niet of onvoldoende te eten heeft de afgelopen twee jaar niet kleiner geworden. Dat concludeert het Rode Kruis uit onderzoek dat de hulporganisatie liet doen door Ipsos I&O. Hierin zegt 9 procent van de ondervraagden weleens te weinig eten te hebben. Dat is evenveel als bij het vorige onderzoek uit 2021.

Humanitas start petitie ‘Stop de schuldenindustrie’

Het aantal huishoudens met problematische schulden is gestegen tot een recordaantal van ruim 726.000. Dit ondanks alle aandacht en aangedragen oplossingen. Als grootste vrijwilligersorganisatie voor vrijwillige schuldhulp wil Vereniging Humanitas een krachtig maatschappelijk signaal afgeven aan de politiek. Daarom is de organisatie de petitie ‘Stop de schuldenindustrie’ gestart.

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in de Eerste Kamer heeft nu kenbaar gemaakt dat zij voornemens zijn om tegen dit wetsvoorstel te stemmen. Aannames dat BBB de AOW wil ontkoppelen van het minimumloon kloppen niet. Met deze stemverklaring leggen we uit waarom BBB dit standpunt heeft ingenomen.

Nibud: huishoudens financieel vooruit, maar sommige groepen blijven kwetsbaar

Het gaat beter met de financiële situatie van veel Nederlandse huishoudens, maar er blijven groepen achter. Zo blijft een op de drie huishoudens moeite hebben met rondkomen. Dat stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het rapport Geldzaken in de praktijk 2024. Het is het zesde jaar dat het rapport verschijnt.

Advies over het helpen van mensen met een beginnende schuld

Om meer mensen met beginnende schulden te helpen moeten gemeenten investeren in persoonlijk contact. Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen die de Nationale ombudsman eerder aan gemeenten deed. Tegelijkertijd nemen veel mensen met een beginnende schuld geen hulp aan.

Basis schuldhulpverlening wordt in iedere gemeente gelijk

Met het plan ‘basisdienstverlening schuldhulpverlening’ wordt de hulp op het gebied van schulden in iedere gemeente gelijkgetrokken. Het Rijk stelt vanaf dit jaar structureel 40 miljoen euro extra beschikbaar om onder andere de basisdienstverlening te kunnen implementeren.

Meer mensen met schulden, tegelijk was armoede nooit zo laag. Hoe kan dat?

Het aantal mensen met geldproblemen is enorm toegenomen, ziet Humanitas, een vrijwilligersorganisatie voor schuldhulp. Maar uit CBS-cijfers blijkt dat de armoede nog nooit zo laag was als nu. Neemt armoede nu wel of niet toe?

Straattandarts Didi helpt daklozen aan goed gebit: ‘Ik zie in Rotterdam zo veel ellende’

Het is voor veel mensen vanzelfsprekend om naar de tandarts te gaan, maar een verzorgde lach is niet voor iedereen weggelegd. Niet alleen word je onzeker, ook heb je pijn als je gebit niet gezond is. Dit geldt ook voor daklozen die niet naar de tandarts kunnen. De Rotterdamse straattandarts Didi landman is al 9 jaar onmisbaar voor deze groep.