Er zijn in 2017 8.300 schuldenaren toegelaten tot een traject in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), blijkt uit de jaarmonitor van het Bureau Wsnp. Dat is een afname van 15 procent ten opzichte van 2016. Han von den Hoff (als directeur bij de Raad voor Rechtsbijstand verantwoordelijk voor het Bureau Wsnp) maakt zich zorgen.

Stok achter de deur

Het aantal Wsnp-toewijzingen door de rechter daalt al jaren. In 2013 werden er nog 12.400 mensen toegelaten tot de Wsnp. ‘Schuldeisers gaan met een aanvraag Wsnp door de schuldenaar in het vooruitzicht vaak nog akkoord met een minnelijke schuldenregeling. Het is dus ook een soort stok achter de deur’, legt Von den Hof uit. ‘Mocht het aantal Wsnp-toewijzingen dalen terwijl het aantal mensen dat een regeling treft binnen een minnelijk traject stijgt, is dat dus niet zo erg. Het probleem is alleen dat volgens de jaarcijfers van de NVVK het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening stijgt, terwijl wij het aantal minnelijke hulptrajecten niet zien meegroeien. Een grotere groep mensen heeft dus schuldproblemen zonder adequaat te worden geholpen. Dat vind ik zorgwekkend.’

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minder-toelatingen-tot-wsnp-zorgwekkend


....Er is nog veel méér te lezen...!

Proef met ‘gratis geld’ voor 150 bijstandsgezinnen in Tilburg

In een tweeënhalf jaar durende proef gaan honderdvijftig bijstandsgezinnen in Tilburg vanaf volgend jaar maandelijks 150 euro extra ontvangen bovenop hun uitkering. Deze proef, uitgevoerd door de gemeente Tilburg en het Kansfonds, onderzoekt of het verstrekken van extra geld ervoor zorgt dat inwoners minder stress ervaren en zich gezonder en gelukkiger voelen.

SCP: één op zes kampt met stapeling problemen

Het SCP heeft onderzoek gedaan en ontdekt dat één op de zes volwassenen in Nederland te kampen heeft met meerdere problemen. Het sociaal domein, dat bedoeld is om deze mensen te helpen, blijkt echter niet goed genoeg te functioneren.

Proef waarbij jongvolwassen in armoede geld krijgen van gemeente pakt goed uit

Het Bouwdepot-programma van de gemeente Eindhoven heeft positieve resultaten opgeleverd na het eerste jaar. Het biedt financiële steun aan jongvolwassenen (18-21 jaar) met complexe problemen zoals onveilige thuissituaties, dakloosheid, mentale/fysieke klachten en geldproblemen. Het doel was om te zien of stabiliteit verbeteringen zou brengen.

Ombudsman: niet meer pleisters plakken

De Ombudsman pleit voor een beleidsverandering met betrekking tot mensen met een beperkt inkomen, waarbij de nadruk ligt op het verhogen van het “sociaal minimum” en het vermijden van ad-hoc oplossingen. Reinier van Zutphen, de Ombudsman, is van mening dat het aanbrengen van pleisters enkel de onderliggende problemen verhult

Aedes en Woonbond boos over dreigende bezuiniging op huurtoeslag

De Woonbond en Aedes zijn woedend op het kabinet vanwege dreigende bezuinigingen op de huurtoeslag. Het geld zou worden gebruikt voor de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten, waaronder de Wet Betaalbare Huur. Dit is onbegrijpelijk, volgens de organisaties.

Kabinet schuift te veel financiële risico’s door, vindt Raad van State

Volgens de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering, schuift het huidige kabinet te veel financiële risico’s door naar volgende jaren. Dit betekent dat toekomstige generaties worden opgezadeld met lasten die nu niet worden opgelost. De Raad van State adviseert om geld te reserveren en minder financiële tekorten door te schuiven naar de toekomst.

‘Mensen in armoede haten armoede’

Michal Krumer-Nevo, een Israëlische sociaal werker, is van mening dat arme mensen de beste experts zijn als het gaat om het overwinnen van armoede. Zij hebben een dieper begrip van de systeemfouten dan de sociaal werkers, die zich vaak op een afstand van de cliënten bevinden. Krumer-Nevo heeft het ‘Armoedebewust Paradigma’ ontwikkeld om het bewustzijn van armoede te vergroten en een betere brug te slaan tussen theorie en praktijk.

Bijna alle gemeenten nemen inmiddels schulden van burgers over

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland neemt met een saneringskrediet schulden over van mensen die ze zelf niet meer kunnen aflossen. Dat stelt het Waarborgfonds Saneringskredieten vast na onderzoek.