De vaste kamercommissie SZW hield op 12 februari 2018 een rondetafelgesprek over ervaringen met schulden. Hiervoor zijn onderzoekers, deskundigen, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit de schuldhulpverlening uitgenodigd. Er zijn maar liefst 28 position papers ingediend.

Meer weten? Klik hier: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A04097