Foto: Straat Consulaat ©

Brief van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T. van Ark, mede namens de minister voor Rechtsbescherming en in samenspraak met de ministeries van BZK, VWS, Financiën, OCW en EZK, aan de Tweede Kamer.

Zij reageert hierin op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een reactie te geven op de vijftig in het rapport ‘Knellende schuldenwetgeving’ genoemde aanbevelingen. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit rapport laten opstellen om meer inzicht te krijgen in eventuele tegenstrijdigheden en belemmeringen in het huidige juridisch kader rond schulden.

Tevens maakt zij van de gelegenheid gebruik om te reageren op het verzoek om te reageren op een onderzoek van de Groene Amsterdammer dat datahandelaren de privacy van burgers schenden.

Download de brief en bijlagen via de onderstaande links:

Kamerbrief 21-12-2018 schuldenaanpak

Bijlagen Kamerbrief aanpak schulden 21-12-2018