Het LOC organiseert een bijeenkomst in het kader van de Wet goed bestuur die de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen moet gaan vervangen. Straat Consulaat is uitgenodigd om hier input te leveren. We formuleren antwoorden op de volgende vragen: Waarover moet medezeggenschap gaan? Wat is nodig voor goede medezeggenschap? Wat zou in de nieuwe wet geregeld moeten worden? Inspirerende bijeenkomst.