• Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Terugblik op de uitreiking van de mensenrechtenmens prijs op 10 december 2018 die deze keer in het teken van dakloosheid stond.

Wij zijn heel trots op onze collega Edo Paardekooper Overman die deze prijs in ontvangst mocht nemen en blij met de aandacht die deze prijs genereert voor het bestrijden van onrecht dat daklozen treft.

Download en open een PDF bestand met een mooie impressie van deze gebeurtenis:

Terugblik MensenrechtenMens 2018