Zij richten zich op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten.

De sport- en beweegprogramma’s zorgen die zij ontwikkelen zorgen ervoor dat kwetsbare mensen in hun eigen omgeving kunnen sporten. Niet één keer, maar structureel. Met onze aanpak kunnen gemeenten en sportservicebureaus concrete invulling geven aan de opgave sport in het sociale domein te realiseren.

In Den Haag hebben zij met diverse partijen afspraken gemaakt en kan er deelgenomen worden aan sportactiviteiten. Wie dat wil kan doorstromen naar een sportvereniging. Maar…. Één stap tegelijk! Ga eens een kijkje nemen op de veldjes waar het aanbod wordt gerealiseerd.

http://stichtinglifegoals.nl/