Het Straat Consulaat heeft de eerste maanden van 2020 al meer slaapzakken en tenten uitgegeven dan in heel 2019. Daklozen die op straat moeten verblijven, krijgen bij het Straat Consulaat een tent en of slaapzak. Straat Consulaat vindt het onmenselijk dat mensen buiten slapen zonder enige vorm van beschutting of bescherming. Nu er al langere tijd geen plek is in de opvang ziet het Straat Consulaat de vraag naar slaapzakken en tenten stijgen.

Sinds vorig jaar is er wachtlijst voor een basisvoorziening zoals de Nachtopvang in Den Haag. Het gaat hier om mensen die wel recht hebben op een plek in de opvang, maar hier niet terecht kunnen omdat het vol zit. Zij brengen noodgedwongen de nacht door op straat of in een (soms) ongewenst netwerk. Door het aanhoudend woning tekort, is het voor mensen soms onmogelijk om uit te stromen naar een passende vervolg plek. Hierdoor verblijven mensen steeds langer in de nachtopvang, waardoor de vraag voor nachtopvang alleen maar zal toenemen. Dagelijks kloppen er steeds meer mensen aan bij het Straat Consulaat voor een slaapzak en tent. Ten opzichte van 2019 is de vraag naar slaapzakken en tenten zelfs verdubbeld. Een signaal wat het Straat Consulaat grote zorgen baart.

Straat Consulaat is afhankelijk van subsidies en giften
Wij zien een toename van mensen die buiten moeten slapen omdat er geen plek voor ze is in de opvang. We hopen dat we straks in de koude maanden de dak-, en thuislozen van slaapzakken en tenten kunnen blijven voorzien. Wij vragen dan ook de Haagse burgers om een bijdrage te doen. Voor een bedrag van 45,00 euro is één dakloze geholpen aan een tent en slaapzak. Een bijdrage doen kan via de donatieknop op deze website.