Achterban en Straat Consulaat nemen deel aan de bijeenkomst over preventie huisuitzettingen, georganiseerd door Aedes en Staedion. Wij horen een aantal dingen die wij al wisten. Bijvoorbeeld dat de sociale taken onder druk staan vanwege de crisis, dat het aantal uitzettingen na een periode van afname weer toeneemt en dat de echt goedkope woningen langzamerhand verdwijnen. Ons verslag van de bijeenkomst vindt u op www.deachterban.info. Fijn dat er bij de corporaties wordt meegedacht. Mogelijk dat er in de toekomst ook in de particuliere sector afspraken gemaakt kunnen worden in het kader van preventie.