Nathalie Boerebach van Aedes vertelt over de uitkomsten van de netquestionnaire huurachterstanden en huisuitzettingen die recent is afgenomen onder Aedesleden (373 corporaties, op 10 na zijn alle corporaties in Nederland lid van Aedes). Verreweg de meeste uitzettingen volgen nadat er huurachterstand is ontstaan. Daarnaast vertelt zij over de activiteiten van Aedes binnen het dossier voorkomen van armoede, schulden en huisuitzettingen. Bijvoorbeeld over het vroegsignalering project VIP/LIS, waarin signalen van banken, huren, thuiswinkels bijeen zouden komen, maar wat vanwege privacygevoeligheid (nog) niet van de grond is gekomen.

Pauline van Dijk van Staedion (woningcorporatie in Den Haag e.o.) vertelt over de aanpak en zienswijze van Staedion bij het voorkomen van huisuitzettingen. En zij reflecteert op de dilemma’s/ vragen waar Staedion zich voor gesteld ziet. Zij legt uit dat de huren steeds hoger worden, waardoor de goedkope woonvoorraad verdwijnt. Door de crisis vindt een stapeling aan problemen plaats, zoals dus minder betaalbare woningen en daarnaast nog betalingsproblemen, minder hulp en steun van instellingen, extramuralisering van zorg. Rina Beers van Federatie Opvang sluit aan: door het verdwijnen van ZZP 1 en 2 zijn ca. 900 mensen in Nederland hun begeleiding kwijt. Vooralsnog lijkt dit (nog) niet tot grote negatieve gevolgen te lijden.

Paul Otter van Incassade (deurwaarder) vertelt ons welk traject een huurder doorloopt bij een deurwaarders- en incassobureau voordat het komt tot huisuitzetting enNathalie Boerebach van Aedes vertelt over de uitkomsten van de netquestionnaire huurachterstanden en huisuitzettingen die recent is afgenomen onder Aedesleden (373 corporaties, op 10 na zijn alle corporaties in Nederland lid van Aedes). Verreweg de meeste uitzettingen volgen nadat er huurachterstand is ontstaan. Daarnaast vertelt zij over de activiteiten van Aedes binnen het dossier voorkomen van armoede, schulden en huisuitzettingen. Bijvoorbeeld over het vroegsignalering project VIP/LIS, waarin signalen van banken, huren, thuiswinkels bijeen zouden komen, maar wat vanwege privacygevoeligheid (nog) niet van de grond is gekomen.

Pauline van Dijk van Staedion (woningcorporatie in Den Haag e.o.) vertelt over de aanpak en zienswijze van Staedion bij het voorkomen van huisuitzettingen. En zij reflecteert op de dilemma’s/ vragen waar Staedion zich voor gesteld ziet. Zij legt uit dat de huren steeds hoger worden, waardoor de goedkope woonvoorraad verdwijnt. Door de crisis vindt een stapeling aan problemen plaats, zoals dus minder betaalbare woningen en daarnaast nog betalingsproblemen, minder hulp en steun van instellingen, extramuralisering van zorg. Rina Beers van Federatie Opvang sluit aan: door het verdwijnen van ZZP 1 en 2 zijn ca. 900 mensen in Nederland hun begeleiding kwijt. Vooralsnog lijkt dit (nog) niet tot grote negatieve gevolgen te lijden.

Paul Otter van Incassade (deurwaarder) vertelt ons welk traject een huurder doorloopt bij een deurwaarders- en incassobureau voordat het komt tot huisuitzetting en op welke momenten er interventie mogelijk is en bij wie dat werkt. Uit het wetenschappelijk onderzoek ‘Nederlanders en hun schulden, eigen schuld?’ bespreekt Paul de aanbevelingen op het gebied van preventie en nazorg. Hij ziet vooral kansen in betere communicatie met huurders. Angst (dreigen met verhogingen en beslag) werkt niet, aandringen op contact en samen oplossingen zoeken werkt veel beter.

Hierna volgt een discussie, waaruit o.a. de volgende punten naar voren komen:

– Wat zijn de succesvolle bestaande interventies?

Voorkomen van mutaties (huisuitzettingen), laat2012ste kans beleid (en daarbij zorginstellingen betrekken), kredietcheck (vooraf met huurder kijken welke problemen mogelijk zullen ontstaan en daar vooraf goede afspraken over maken), kamers met kansen (met begeleiding en later doorstromen naar zelfstandig wonen), budgetondersteuning, persoonlijke benadering, maatwerk, inspelen op life events (als iemand gaat scheiden of een kindje krijgt, verandert de situatie. Daar kan je van te voren over praten/rekening mee houden. En er wordt gesteld dat het veel te lang duurt voordat een uitkering wordt verstrekt.

– Welke interventies moet men beslist niet doen/ hebben geen zin?

Lang wachten met ingrijpen, niets doen, alleen brieven schrijven, slechte bewindvoerders, afspraken niet nakomen die in een convenant worden gemaakt (mooie afspraken voor de bühne), mensen betuttelen.

Blogs Als afsluiting geeft Judith Wolf (Hoogleraar maatschappelijke zorg aan de Radboud Iniversiteit Nijmegen) een presentatie over lopend onderzoek. Voordat zij deze presentatie geeft wijst zij er op dat er vandaag vooral gesproken wordt over de individu in relatie tot instituties. De individu is veel meer: er is een sociale inbedding, de individu gedraagt zich op een bepaalde manier, is wel of niet gezond en heeft een rol in de samenleving. Wellicht moet men bij interventies ook denken aan deze andere levensgebieden.

Het Onderzoekscentrum maatschBlogs appelijke zorg (Omz) van het UMC St Radboud Nijmegen doet onderzoek naar de risico- en bescBlogs hermende factoren bij huisuitzettingen in Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Huisuitzetting kan een versnelling betekenen in het proces van sociale uitsluiting en is tevens een belangrijke oorzaak van dakloosheid. Preventie van huisuitzettingen, met het oog op het doorbreken van de spiraal van sociale uitsluiting en uiteindelijk het voorkomen van dakloosheid, is dan ook een belangrijke doelstelling voor beleid en praktijk. Dit onderzoek sluit hierop aan door inzichtelijk te maken welke factoren ten grondslag liggen aan en eventuele voorspellers zijn voor huisuitzetting vanwege huurachterstand. Daarnaast brengt dit onderzoek het profiel in kaart van huishoudens met een verhoogd risico op huisuitzetting en eventuele subgroepen. Bij het onderzoek zijn 16 corporaties betrokken, Aedes financiert een gedeelte van het onderzoek.

Wat ons vooral blijkt is dat het mBlogs eestal gaat om een samenspel van verschillende factoren. Voorspellers van huisuitzetting zijn o.a. ingrijpende levensgebeurtenissen, chronische ziekte gezinslid, conflicten/breuk in relaties, enz.

Internationaal is er nauwelijks onderzoek gedaan naar interventies om huisuitzettingen te voorkomen.

Effectieve interventies volgens Judith zijn:

  • Housing First (woonruimte eerst en intensieve steun)
  • Herstelwerk (krachtgerichte basismethodiek)
  • Critical Time Intervention (tijdelijke ondersteuning bij transities).

Housing First wordt al uitgevoerd in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Noord- en Midden-Limburg, Den Haag, Dordrecht. Misschien niet meteen geschikt als interventie bij huisuitzetting, maar wel een project met mooie kansen!

op welke momenten er interventie mogelijk is en bij wie dat werkt. Uit het wetenschappelijk onderzoek ‘Nederlanders en hun schulden, eigen schuld?’ bespreekt Paul de aanbevelingen op het gebied van preventie en nazorg. Hij ziet vooral kansen in betere communicatie met huurders. Angst (dreigen met verhogingen en beslag) werkt niet, aandringen op contact en samen oplossingen zoeken werkt veel beter.

Hierna volgt een discussie, waaruit o.a. de volgende punten naar voren komen:

– Wat zijn de succesvolle bestaande interventies?

Voorkomen van mutaties (huisuitzettingen), laat2012ste kans beleid (en daarbij zorginstellingen betrekken), kredietcheck (vooraf met huurder kijken welke problemen mogelijk zullen ontstaan en daar vooraf goede afspraken over maken), kamers met kansen (met begeleiding en later doorstromen naar zelfstandig wonen), budgetondersteuning, persoonlijke benadering, maatwerk, inspelen op life events (als iemand gaat scheiden of een kindje krijgt, verandert de situatie. Daar kan je van te voren over praten/rekening mee houden. En er wordt gesteld dat het veel te lang duurt voordat een uitkering wordt verstrekt.

– Welke interventies moet men beslist niet doen/ hebben geen zin?

Lang wachten met ingrijpen, niets doen, alleen brieven schrijven, slechte bewindvoerders, afspraken niet nakomen die in een convenant worden gemaakt (mooie afspraken voor de bühne), mensen betuttelen.

Blogs Als afsluiting geeft Judith Wolf (Hoogleraar maatschappelijke zorg aan de Radboud Iniversiteit Nijmegen) een presentatie over lopend onderzoek. Voordat zij deze presentatie geeft wijst zij er op dat er vandaag vooral gesproken wordt over de individu in relatie tot instituties. De individu is veel meer: er is een sociale inbedding, de individu gedraagt zich op een bepaalde manier, is wel of niet gezond en heeft een rol in de samenleving. Wellicht moet men bij interventies ook denken aan deze andere levensgebieden.

Het Onderzoekscentrum maatschBlogs appelijke zorg (Omz) van het UMC St Radboud Nijmegen doet onderzoek naar de risico- en bescBlogs hermende factoren bij huisuitzettingen in Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Huisuitzetting kan een versnelling betekenen in het proces van sociale uitsluiting en is tevens een belangrijke oorzaak van dakloosheid. Preventie van huisuitzettingen, met het oog op het doorbreken van de spiraal van sociale uitsluiting en uiteindelijk het voorkomen van dakloosheid, is dan ook een belangrijke doelstelling voor beleid en praktijk. Dit onderzoek sluit hierop aan door inzichtelijk te maken welke factoren ten grondslag liggen aan en eventuele voorspellers zijn voor huisuitzetting vanwege huurachterstand. Daarnaast brengt dit onderzoek het profiel in kaart van huishoudens met een verhoogd risico op huisuitzetting en eventuele subgroepen. Bij het onderzoek zijn 16 corporaties betrokken, Aedes financiert een gedeelte van het onderzoek.

Wat ons vooral blijkt is dat het mBlogs eestal gaat om een samenspel van verschillende factoren. Voorspellers van huisuitzetting zijn o.a. ingrijpende levensgebeurtenissen, chronische ziekte gezinslid, conflicten/breuk in relaties, enz.

Internationaal is er nauwelijks onderzoek gedaan naar interventies om huisuitzettingen te voorkomen.

Effectieve interventies volgens Judith zijn:

  • Housing First (woonruimte eerst en intensieve steun)
  • Herstelwerk (krachtgerichte basismethodiek)
  • Critical Time Intervention (tijdelijke ondersteuning bij transities).

Housing First wordt al uitgevoerd in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Noord- en Midden-Limburg, Den Haag, Dordrecht. Misschien niet meteen geschikt als interventie bij huisuitzetting, maar wel een project met mooie kansen!