In ons laatste overleg met alle betrokkenen bespreken we de gang van zaken tot nu toe. De onderzoeken zijn afgerond en alle instellingen hebben hun best gedaan om de verbeterpunten uit te voeren. Achterbanners zijn trots, en terecht. We gaan ons voorbereiden op de slotbijeenkomst, die op 20 september zal plaatsvinden in het Laaktheater. Het beloofd een mooi passend slot te worden van een mooi project!