Een aantal mensen binnen onze doelgroepen hebben naast hun dakloosheid te kampen met “GGZ-problematiek”. Reden voor Straat Consulaat om ons ook in de gesprekken over de transitie van de AWBZ naar de gemeente (WMO) te mengen. Lastig voor de GGZ-cliënt om op het netvlies van de beleidsmakers te komen! Weten de ambtenaren wie deze mensen zijn? Uiteindelijk wil de focusgroep komen tot een concreet actieplan t.b.v. onze inbreng in gemeentelijk beleid.