Achterbanners en Straat Consulaat bezoeken de ledenvergadering van Bonjo. Bonjo is een belangenorganisatie voor ex-gedetineerden en Straat Consulaat is één van de zestig leden. We krijgen een presentatie van Karima Daoudi, over het project “Forsa” van bureau Maatschappelijke Herstel en Rehabilitatie, waar zij directeur van is.

Het is een project waarbij allochtone jongeren na hun detentie gekoppeld worden aan een vrijwilliger om goed te resocialiseren. Inmiddels hebben ze ongeveer vijfenzeventig actieve vrijwilligers. Hierbij worden allerlei hobbels genomen, wordt vooral ook het familienetwerk ingeschakeld. Interessant.