Den Haag – In een tijd waarin de wooncrisis steeds nijpender wordt en de prijzen van huizen onbetaalbaar zijn voor velen, zien we in Den Haag een groeiende en diverse groep dakloze mensen. Deze mensenrechtencrisis, voortvloeiend uit falend beleid, eist een dringende oplossing.  

Daarom lanceert Straat Consulaat de ‘Fundit’ campagne (via www.funditwonen.nl) We willen met deze campagne aandacht vestigen op het feit dat er snelle oplossingen zijn. Steeds meer mensen raken dakloos. Ze slapen op de bank bij vrienden of familie; verblijven in vakantieparken of op campings; slapen in de auto of buiten; of zitten in de opvang. Ze hebben één ding gemeen: ze hebben allemaal een thuis nodig, en daar hebben ze ook recht op. Ze kunnen niet wachten. En dat hoeft ook niet, want de oplossingen zijn er al. Het inzetten van leegstaande panden is daar één van.  

Straat Consulaat roept de gemeente Den Haag op om met alle mogelijke middelen leegstaande panden in te zetten voor betaalbare woningen. Onteigenen, ombouwen en verhuren zijn radicale maar noodzakelijke stappen om aan deze crisis een einde te maken.  

Te midden van een escalerende woningnood, waar nieuwbouw schaars is en de huizenprijzen blijven stijgen, benadrukt de ‘Fundit’ campagne het schrijnende van aanhoudende leegstand. Straat Consulaat streeft ernaar om onbenutte ruimtes onder de aandacht te brengen als potentiële woonoplossingen. “Het is tijd om buiten de traditionele kaders te denken om deze wooncrisis op te kunnen lossen. Laten we leegstaande panden transformeren tot betaalbare woningen voor degenen die dit het meest nodig hebben,” zegt Marlies Filbri, directeur van Straat Consulaat. 

Samen kunnen we het tij keren. Straat Consulaat nodigt iedereen uit om deel uit te maken van deze cruciale beweging door ons online manifest te ondertekenen en deze ‘Fundit’ campagne breed te delen. Samen kunnen we niet alleen de urgentie en omvang van dit probleem onder de aandacht brengen, maar ook laten zien dat oplossingen binnen handbereik zijn.  

 

Foto door: Eveline van Egdom

Fundit campagne
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!