Op donderdag 23 augustus hebben Ron Staallekker en Elly Burgering een groepje mensen uit Frankfurt rondgeleid langs voorzieningen in Den Haag. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van drie grote organisaties, die gerelateerd zijn aan de gemeente Frankfurt en met elkaar bijna het hele zorg- en welzijnscircuit beslaat.

Namelijk:

  • · Frankfurter Verein für soziale Heimstätten voor daklozen, verslaafden en mensen met psychiatrische aandoeningen – http://www.frankfurter-verein.de/
  • Verein für Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. voor kinderen en jongeren met meervoudige problemen – http://www.vae-ev.de/
  • Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe e.V. voor ouderenzorg, oudere druggebruikers, ouderen met psychiatrische aandoeningen en gehandicapten met flinke fysieke en/of mentale beperkingen – http://frankfurter-verband.de/

In de afgelopen 10 jaar werkten de drie organisaties meer en meer samen op verschillende gebieden van het werk. Om deze samenwerking effectiever en meer bindend te maken, hebben ze dit jaar de “Kontexte Frankfurt GmbH” opgericht, een platform waar gezamenlijke projecten en kennisoverdracht tussen de organisaties worden georganiseerd.

Ze besloten dat ze elk jaar een andere stad zullen bezoeken om te leren hoe het werk ergens anders wordt gedaan en welke goede oplossingen en / of verschillende antwoorden op soortgelijke vragen ze kunnen vinden. Den Haag werd hun eerste bezoek, omdat Frankfurt en Den Haag al sinds enkele jaren samenwerken op het gebied van ouderenzorg en als leeftijdsvriendelijke steden.

Na een introductie over Straat Consulaat bezochten we Woodstock en De Stam. Bij alle organisaties stond in de voorlichting de mens centraal.

Een interessant en inspirerend bezoek!

Elly Burgering