Voor lageropgeleiden is het om allerlei redenen vaak moeilijker om gezond te leven dan voor hogeropgeleiden. Ze hebben vaker te maken met armoede, schulden, stress en huiselijk geweld. En dat gaat vaak gepaard met slecht eten, roken en te veel alcohol. Lageropgeleiden leven zes jaar korter dan hogeropgeleiden en hun gezonde levensverwachting (de tijd dat je je gezond voelt) is vijftien jaar korter.

In plaats van de focus op verkleinen van gezondheidsverschillen focust de WRR liever op gezondheidspotentieel, waarbij ze uitkomt op preventieve maatregelen gericht op roken, problematisch alcoholgebruik en obesitas, maatregelen die gericht zijn op lagere sociaal economische groepen, extra aandacht voor het begin van de levensloop (van voor de zwangerschap tot 18 jaar) en extra onderzoek naar psychische problemen omdat die toenemen.

Lees onderstaand het artikel bij de NOS:

https://nos.nl/artikel/2247752-wrr-laat-verkleinen-gezondheidsverschillen-hoger-en-lageropgeleiden-los.html