De gemeente Arnhem gaat de ondersteuning voor daklozen verbeteren. Kortere wachttijden voordat een begeleidingstraject start, betere toegang, betere informatievoorziening en zinvolle dagbesteding zijn enkele ingrediënten van de nieuwe aanpak.

Centraal punt

Gekeken wordt of een centraal punt kan worden ingericht waar daklozen informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld opvang en inkomensvoorzieningen, begeleidingstrajecten en nazorg na uitstroom uit de opvang. Overwogen wordt of daar ook het intakegesprek kan plaatsvinden. Daklozen komen zo sneller op de goede plek terecht. Ook kan op deze manier sneller een begeleidingstraject starten.

Lees het complete bericht op de website van binnenlands bestuur:

Sneller hulp voor daklozen in Arnhem