Met Rondom Jong versterk je depressiepreventie op scholen en de ketensamenwerking in je regio rond jongeren.
Hoewel we steeds beter weten hoe we een depressie kunnen voorkomen en behandelen, vindt lang niet elke jongere die dat nodig heeft zelf de weg naar informatie en hulp.

Depressie is bij jongeren vaak lastig te herkennen. Is het puberaal gedrag of is er meer aan de hand? Jaarlijks heeft 1 op de 5 jongeren last van psychische problemen zoals angst en depressie en maakt naar schatting 1 op de 22 een depressie door. Dit zijn forse cijfers: in een klas van 25 leerlingen zijn er gemiddeld 5 leerlingen met psychische problemen en 1 met een depressie.

Lees het complete artikel op de website van Trimbos:

Rondom Jong: depressiepreventie gericht op jongeren