Bij de bestrijding van het Corona-virus is het noodzakelijk om allerlei beslissingen te nemen. Omdat geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege de beperking van sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen, waaronder ook mensen met een beperking, in grote financiële problemen terecht komen.

De Landelijke Armoedecoalitie roept kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars, schuldhulpverleners en incassanten op om rekening te houden met deze situatie.

De Landelijke Armoedecoalitie waarvan ook de LCR deel uitmaakt, heeft een lijst met extra maatregelen opgesteld. Deze lijst in PDF vorm kunt u via de onderstaande link downloaden en openen:

Oproep: Berperk Financiële gevolgen Corona-virus voor kwetsbare mensen