Binnen het programma Tussenstop bieden vrijwillige gastgezinnen een tijdelijke opvang aan (zwerf)jongeren, die om allerlei redenen dakloos zijn geworden en geen vaste verblijfplaats meer hebben. Ervaringen opgedaan tijdens pilots in Groningen en Zeeland hebben geleid tot een handboek over het programma.

lees onderstaand het complete artikel over dit onderwerp:

https://www.movisie.nl/artikel/kun-je-zwerfjongeren-veilig-alternatief-bieden-nachtopvang