Foto: .socialevraagstukken.nl

Kort samengevat luidt de conclusie van deze tussenbalans: de transitie, de decentralisatie van verantwoordelijkheden naar gemeenten heeft niet geleid tot grote brokken. Maar de gewenste transformatie, de vernieuwing en verbetering van het stelsel, is nog niet echt van de grond gekomen.

Er is niet minder druk gekomen op specialistische zorg door meer preventie en eigen kracht en de ruimte voor professionals is eerder verder beperkt dan vergroot, met name door toename van de administratieve lasten. Wijkteams zijn te weinig toegerust om goede hulp te bieden omdat kennis ontbreekt. Er wordt teveel gericht op zelf oplossend vermogen en de aantallen in de jeugdhulp zijn verdubbeld van 190.000 naar 400.000. Ook de burgers geven de jeugdhulp nu een lager cijfer als voorheen. Kortom er moet nog veel gebeuren!

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

Jeugdzorg kan nog altijd stukken beter