Jeugdbeschermers en gezinscoaches hebben in de zomer tekort aan crisisplekken voor jongeren in problemen. Jeugdbescherming-West in Den Haag roept op tot verbetering.

Géén pleeggezin, géén plek in een gezinshuis. Want iedereen is met vakantie. Jeugdbeschermers lopen elk jaar in de zomer weer tegen hetzelfde knelpunt aan. Tanja Mook, gedragswetenschapper in het Expertiseteam Complexe Zorg van Jeugdbescherming West in Den Haag doet vandaag in een opiniestuk op de site van haar organisatie een oproep tot verbetering.

Mook: ‘Vanuit allerlei regio’s wordt gebeld, op zoek naar een plek. Het meest schrijnende zijn de kinderen die vanuit een hele heftige situatie naar de andere kant van het land moeten worden gebracht voor twee weken opvang en vervolgens gedurende de zomer soms wel drie verschillende opvangplekken hebben gehad.’

Lees via onderstaande link het complete artikel in Den Haag Centraal:

Jeugdbescherming: ‘Te weinig crisisplekken in de zomer’