De daklozenopvang in Amsterdam is vanaf 1 december niet meer voor langere periode open voor kwetsbare Oost-Europeanen. Het stadsbestuur hoopt daarmee de druk op de opvang te verminderen.

Het Leger des Heils kan de buitenlandse daklozen helpen te repatriëren naar een zorginstelling in het land van herkomst. Tegelijkertijd wordt de winteropvang uitgebreid voor kwetsbare daklozen die werken aan hun herstel en perspectief hebben in Amsterdam.

Lees het complete artikel op de website van het Parool:

Geen langdurig bed meer voor Oost-Europeanen in daklozenopvang