Er moet meer dan alleen incidenteel komen voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Een volgend kabinet moet de intensivering van de ingezette aanpak structureel borgen.

Hardnekkig probleem

Dat benadrukt de VNG in een brief aan de Tweede Kamer. Die bespreekt in de eerste week van november de begroting van VWS. Het is goed dat het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar stelt om een brede aanpak dakloosheid te starten, maar ‘wij blijven wij erop hameren dat dakloosheid een structureel en hardnekkig probleem is, dat niet met een incidentele financiële impuls de wereld uit geholpen kan worden. We lossen dit probleem alleen samen op met een structurele en volhardende aanpak met voldoende financiële middelen.’

Lees het complete artikel op de website van binnenlands bestuur:

Aanpak dakloosheid moet structureel gefinancierd