M. heeft in de Zamenhofstraat, kortdurende opvang van de Kesslerstichting. Hij heeft er van 25 februari tot 25 november gezeten. In die periode is er weinig gebeurd. Mede daardoor en door het feit dat M. om redenen vaak niet aanwezig was (hij paste op het huis van zijn moeder die opgenomen is, waar hij zich niet kan inschrijven en niet kan verblijven).

Op 25 november is het contract vanuit de Zamenhof ontbonden. De afspraak was dat zijn persoonlijke begeleider dit zou doorgeven aan de sociale dienst (M. heeft een WWB-uitkering die naar de Zamenhof ging. M. kreeg tien euro per week), en de uitkering zou laten overzetten naar een daklozenuitkering. Tevens heeft hij gevraagd om een schriftelijke bevestiging. Maar dat doen ze niet bij de Kesslerstichting, werd hem verteld.

M. is erg ontevreden over de Kesslerstichting. Hij vindt dat er niets gedaan is, niet aan zijn schulden, niet aan een verder traject, enz. Er moest maar gewacht worden op een voldoende CIZ-indicatie, op dit moment heeft hij een CIZ-indicatie ZZP 2. Door alle geharrewar met zijn persoonlijke begeleider heeft M. veel stress opgelopen. Hij loopt bij de huisarts, en ook bij de Waag – psycholoog. De laatste omdat hij steeds vast loopt in zijn trajecten. Bij de Waag heeft hij diverse tests ondergaan, waaruit gebleken is, dat er een lichte verstandelijke beperking aanwezig is. Het valt niet op, omdat M. ook een straatwijsheid heeft, waarmee hij kan overleven.

Op 5 december is zijn uitkering stopgezet (nog niet beëindigd). M. is naar het stadhuis gegaan om een uitkering aan te vragen. Daar werd hem gezegd om dit online te doen en om telefonisch een afspraak te maken. Samen met een medewerker van Reakt heeft hij die aanvraag gedaan. Via de telefoon werd hem meegedeeld, dat hij binnen drie werkdagen terug gebeld zou worden. Ondertussen zou het voorbereidend werk gedaan worden. M. hoorde dat er iets getypt werd, en ging ervan uit dat hij teruggebeld zou worden. Dat is niet gebeurd.

Op 19 december heeft hij opnieuw opgebeld, vanuit Reakt met een medewerker erbij, en opnieuw online gereageerd en alle gegevens doorgegeven. Hij heeft niets meer gehoord.

Op 23 december zijn we samen naar het daklozenloket geweest. Daar kregen we te horen dat er geen overdracht is gekomen naar de daklozennorm toe. De uitkering zou omgezet moeten worden van een WWB – naar een Daklozenuitkering. Wel waren er verschillende vragen: waar slaap je, wat is je postadres, enz. M. heeft twee adressen opgegeven waar hij verblijft, waarvan één het postadres zou zijn. Bij het daklozenloket werd gezegd dat we het algemene nummer van 02-kl support moesten bellen, om alles opnieuw door te geven. We hebben onmiddellijk gebeld, en de situatie opnieuw doorgegeven. Er zou gezocht worden naar een ambtenaar, die hem kan begeleiden.

Op 24 december heb ik opnieuw gebeld en gevraagd of er al iets gebeurd was. Of er al een ambtenaar beschikbaar was, hoe het zat met zijn uitkering want M. had niets meer gekregen sinds 25 november, en nog een paar vragen. Opnieuw werd er iets getypt (dat kon ik horen) en is er een rapport opgemaakt.

Op 27 december heb ik opnieuw gebeld, en opnieuw de situatie uitgelegd, en gevraagd wat ik moest doen. Mij werd gezegd, dat ik moest wachten tot we teruggebeld zou worden.

Op 30 december weer gebeld, beetje sacherijnig. Opnieuw alles uitgelegd, gevraagd wat de volgende stap moet zijn, om verder te komen. Tja, u moet naar het daklozenloket. Nee, daar zijn we al geweest, die kunnen ons niet verder helpen. M. komt vanuit een WWB-uitkering.

Geprobeerd om op 31 december te bellen, maar ik kwam er niet door evenals op 2 januari 2014. Uiteindelijk op 3 januari weer contact gekregen met het algemene nummer van de 02 kl support, het telefoonnummer wat we hadden gekregen. Daar werd het volgende verteld:
M’s uitkering is beëindigd.
Ik vraag waarom: Ja, M. wil niet meewerken. De consulent heeft hem op 12 december gebeld (nee, M. heeft de consulent gebeld), precies uitgelegd wat hij moest doen, en dat heeft M. niet gedaan. Er moest o.a. online een aanvraag gedaan worden.
Jawel, dat is gebeurd, en wel met een medewerker van Reakt erbij.
Oh, ja, ik zie het hier staan, iemand van Reakt was erbij. Maar daarna heeft M. niet meer gereageerd. En als hij niets hoort, moet hij zelf reageren.
Mevr. er is elke dag gereageerd, dat heb ik namelijk zelf gedaan.
Nee, hoor, er staat niets in de computer.
Ik weet toch zeker dat ik gereageerd heb.
Oh, bent u mevr. B.?
Ja, dat heb ik toch al gezegd.
Jawel, maar ik wil het even verifiëren.
Er is elke dag gebeld, en niet gezegd wat wij zouden moeten doen.
Jawel, hoor, dat heeft de consulent M. precies uitgelegd.
Nou, dat denk ik niet, want hij heeft het niet gedaan, en komt over het algemeen al zijn afspraken na.
Mevr. ik ga hierover niet met u in discussie. Maar er is gisteren een brief de deur uitgegaan, waar in meegedeeld is dat de uitkering beëindigd is.
Nou, ik vind dit heel vervelend, en jammer dat er niet goed gecommuniceerd is. Ik heb toch echt niet voor niets elke dag gebeld. En wat moeten we nu doen?
U kunt maandag naar het daklozenloket gaan. Ik zou wel met hem meegaan als ik u was, als begeleider.

Op 6 januari we komen bij het daklozenloket aan. Daar wordt ons verteld, dat we niet op het goede adres zijn, dat er niets gedaan kan worden. Ik vraag wat de volgende stappen zouden moeten zijn, en ik krijg schriftelijk mee wat we moeten doen. We moeten opnieuw bellen naar het centrale nummer. En dus bel ik. Ik krijg mevr. P. aan de lijn (die mij al eerder gesproken heeft). Daar wordt gezegd, dat we naar het daklozenloket moeten.
Mevr. daar komen we net vandaan.
Oh, even wachten, ik zal kijken wat u het beste kan doen.

U moet naar het advies en informatiebalie van de Sociale Dienst, in het Stadskantoor is een afdeling. We zijn onmiddellijk weg gegaan. Daar moesten we opnieuw een hele tijd wachten, en bovendien was het onduidelijk waar we ons precies moesten melden. Bij de computers of bij een balie.
Bij de balie werd ons verteld, dat er niets gedaan kan worden. De man heeft uitgebreid gesproken met de 02 kl support (ondermeer over de vraag waarom de uitkering beëindigd is: ja, er moet eerst een huisbezoek aangevraagd worden. Maar dan kun je toch wel de uitkering door laten lopen, totdat het huisbezoek gebeurd is. En je weet toch ook dat het een probleem adres is, maar dat het tijdelijk is). Bovendien heeft M. omdat hij geen financiën heeft tot twee keer toe een aanbod voor een woning af moeten slaan, waar hij erg boos over is.

Op dit moment wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. Hoe dan ook, er kan weinig gedaan worden. We krijgen een uitdraai van de rapportage van 24 december (de uitkering is beëindigd op 1 december), van de beslissing tot beëindiging en het advies om een bezwaarschrift in te dienen samen met een goede advocaat.
We hebben onmiddellijk een afspraak bij de advocaat gemaakt.