Onder begeleiding van Jenny de Jeu van Expertise medezeggenschap is de werkgroep versterking medezeggenschap prima van start gegaan. De deelnemende Achterbanners gaan in gesprek met alle cliëntenraden waar de maatschappelijk opvang cliënten mee te maken hebben. Zij vragen vooral naar successen en goede praktijken en zullen de antwoorden bundelen in een boekje, wat vervolgens weer zal worden verspreid onder alle raden. Er is al een hoop bereikt in Den Haag.