Den Haag heeft grote moeite om geschikte woonruimte te vinden voor daklozen, statushouders en mensen die nu nog in zorginstellingen wonen, maar weer op eigen benen willen staan. Hoewel de gemeente wettelijk verplicht is deze groepen een dak boven het hoofd te bieden, is er volgend jaar een tekort van meer dan duizend woonplekken voor deze groepen.

Sinds de coronacrisis worden dak- en thuislozen opgevangen in hotels. In de huidige opvang is te weinig plekken om de 1,5 meter aan te kunnen houden. Ook moest door de avondklok iedereen van straat. Nu de maatregelen versoepeld gaan worden per 1 juni stoppen de hotels met het opvangen van dak- en thuislozen. De gemeente kampt alle langere tijd met een gebrek aan betaalbare woningen. Een goede opvanglocatie vinden is dan ook lastig.

Voor een deel van de dak- en thuislozen heeft de gemeente voor 1 juni een oplossing in het Willem Dreeshuis aan de Beeklaan gevonden. De buurt voelt zich door de plannen overvallen en zijn bang voor overlast en de waarde van hun huis. Komende week is er een informatiebijeenkomst waar ze verder hebben geïnformeerd.

Straat Consulaat: We zijn blij dat de gemeente toch een locatie en oplossing heeft gevonden voor een deel van de dak- en thuislozen voor 1 juni. Het is een lastig om op korte termijn een geschikt pand te vinden. Een deel van de daklozen hoeft zich zo minder zorgen te maken dat ze na 1 juni op straat moeten slapen. We begrijpen dat de buurt overvallen is door de plannen en dat er angst is voor overlast.

Eerder kwamen er ook opvangplekken aan de Sportlaan en de Schenkweg. Ook hier waren bewoners ongerust over de leefbaarheid van hun wijk. Na de bijeenkomst en de komst van de opvangcentra zijn de daklozen goed opgenomen in hun wijk en ontstonden er ook mooie initiatieven voor de daklozen vanuit de wijk. Voor de daklozen hopen we dat de gemeente ook vol blijft inzetten op voldoende opvang en huisvesting zodat wachtlijsten, waarbij grote groepen mensen op straat moeten slapen zoals vorig jaar, worden voorkomen.

Lees ook het artikel op Omroepwest over deze ontwikkeling:

Den Haag worstelt met huisvestingsplan

Bij de foto: Willem Dreeshuis aan de Beeklaan in Den Haag. Voormalige zorginstelling van HWW Zorg, van wie wij de foto hebben gebruikt.