De Kinderombudsman stelt dat het huidige armoedebeleid te weinig is gericht op de thuissituatie van kinderen: ‘Veel problemen die kinderen buitenshuis ervaren, zoals uitsluiting of problemen op school, hebben te maken met het gebrek aan zekerheid en stabiliteit thuis.’ Ze pleit daarom voor meer maatwerk en wil dat met elk gezin een plan wordt gemaakt dat gericht is op het stabiliseren van de thuissituatie en het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen en ouders.

‘Dat begint bij het verbeteren van de inkomenssituatie en het oplossen van schulden, zodat er minder stress is, ouders meer ruimte hebben voor hun kinderen en het gezin weer vertrouwen krijgt in de toekomst. Vraag kinderen en ouders zelf wat zij nodig hebben. De aanpak van armoede begint echt thuis.’ Naast het verbeteren van de thuissituatie, blijft het volgens de Kinderombudsman nodig om te investeren in leven van kinderen buiten de deur. Scholen moeten de problemen rond uitsluiting en gebrek aan kansen herkennen en kinderen hierin ondersteunen.

Meer weten? Klik hier: https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/armoedebeleid-sluit-onvoldoende-aan-bij-wat-kinderen-nodig-hebben