In de afgelopen jaren nam het aantal Nederlanders dat moeilijk rond kan komen af. Ook hebben zij minder leningen en staan minder vaak rood dan in 2012 en 2015. Ondanks deze afname is het aantal mensen met betalingsproblemen gelijk gebleven. Nog steeds heeft één op de vijf huishoudens betalingsproblemen, omgerekend zijn dit 1,5 miljoen huishoudens. Bij de helft van hen gaat het om ernstige betalingsproblemen.

Te weinig van hen maakt gebruik van hulpverlening; 34% van hen heeft geen enkele vorm van hulpverlening en bij meer dan de helft van hen ontbreekt professionele hulp.

Het blijft schrikbarend.

Elly Burgering

Download het PDF bestand via de onderstaande link:

Financiële problemen 2018 Geldzaken in de praktijk (2018-2019)

Factsheet Geldproblemen in Nederland 2018