Om de aanpak van schulden en armoede te versterken, hebben kabinet, gemeenten en andere betrokkenen nieuwe afspraken gemaakt. Er komt 146 miljoen euro beschikbaar voor onder meer de groeiende vraag naar schuldhulpverlening, mede door de coronacrisis. Ook krijgt het signaleren van armoede in gezinnen meer aandacht. ‘Gemeenten moeten voldoende armslag hebben om mensen met financiële zorgen goed te helpen.’

De komende twee jaar krijgen gemeenten extra sociaal budget, bleek al uit de septembercirculaire van het gemeentefonds. Bij de uitwerking van het sociaal pakket, als aanvulling op het steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, kwam naar voren dat het kabinet bijna 150 miljoen euro voor ondersteuning bij schulden en armoede uittrekt.

Lees het complete artikel op de website van Gemeente.nu:

‘Armslag’ voor toestroom hulpvragen bij schulden en armoede