In een recent artikel van het AD Rotterdams Dagblad werd de schrijnende kwestie van dakloosheid benadrukt. Het nieuwe beleid van de gemeente om deze crisis aan te pakken, wordt echter ernstig betwijfeld door Martijn van Leerdam en Lex Bezemer van de Pauluskerk Rotterdam. Hoewel enkele bestaande projecten voor daklozen worden uitgebreid, is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat. Het streven van de overheid om dakloosheid tegen 2030 uit te bannen lijkt onrealistisch, vooral gezien de ontoereikende financiële middelen die de gemeente ter beschikking stelt.

Wat nog alarmerender is, is dat de stad Rotterdam daklozen nu lijkt te discrimineren op basis van hun afkomst en juridische status. Dit is een bewuste beslissing van de gemeenteraadcoalitie, waarbij ongedocumenteerde daklozen vrijwel geen ondersteuning krijgen. Ze worden bestempeld als “niet-rechthebbend” en blijven verstoken van essentiële medische zorg.

Dit beleid heeft verwoestende gevolgen: daklozen hebben geen stabiele basis om hun leven weer op te bouwen, raken vaak verslaafd, worden ernstig ziek en kunnen moeilijk werk vinden. Het resultaat is overlast in sommige Rotterdamse wijken, waarbij daklozen onterecht de schuld krijgen. De verantwoordelijkheid voor deze crisis ligt echter bij de gemeente, de wethouder en de coalitie in de gemeenteraad.

Lees het volledige artikel op de website van het AD:

Eigen daklozen eerst!

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!