Samen met cliëntenraadsleden uit de Haagse MO bereiden wij een workshop voor met als onderwerp de medezeggenschap. De workshop zal worden verzorgd tijdens de slotbijeenkomst van ons project Achterbanners keuren de dagbesteding. Hoe gaat het met de medezeggenschap in Den Haag? Participeren cliënten al vanaf het ontwerp van een nieuw plan? Hoe gaat de formele medezeggenschap er straks uitzien? Gaat ze op de schop? Gaan de WMO-raden iedereen vertegenwoordigen? Wat zijn effectieve vormen waarin de doelgroepen die nieuw zijn voor de gemeente optimaal tot hun recht komen? Samenwerking biedt kansen. Het wordt een spannende tijd.