Vandaag vindt de eerste bijeenkomst plaats van deze werkgroep, die werd gevormd tijdens de slotbijeenkomst op 20 september. Uit de resultaten van het project Achterbanners keuren de dagbesteding blijkt dat deelnemers aan de dagbesteding de behoefte hebben om te leren en zich te ontwikkelen en dat hiertoe in het huidige dagbestedingsaanbod onvoldoende mogelijkheden zijn. Straat Consulaat, Achterban en Repower Training ontvangen diverse partijen: instellingen, gemeente, ROC Mondriaan, en samen zullen wij onderzoeken hoe wij hierin verbetering kunnen aanbrengen.