Vrijdag 4 september 2020 zijn 5 studenten begonnen aan Minor ‘Sociale innovatie in stad en wijk’ aan de Haagse Hogeschool. Woensdag 9 september kwamen zij bij elkaar met de opdrachtgever om samen werkafspraken te maken. Voor deze minor zocht de Haagse Hogeschool echte opdrachtgevers. Een van de opdrachtgevers is de ‘werkgroep wonen’ van Cliëntenraad Sociaal Domein.

De crisis op de woningmarkt neemt nog steeds toe. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor diverse groepen burgers. De maatregelen die genomen worden of men wil gaan nemen zijn onvoldoende. De Cliëntenraad Sociaal Domein van de gemeente Den Haag maakt zich hierover ernstig zorgen voor de kwetsbare groepen in Den Haag en heeft een werkgroep ‘wonen’ opgericht.

‘De werkgroep wonen’ wil inzicht in oplossingen voor de huisvestingsproblematiek voor jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners in Den Haag. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

– Wat zijn de belangrijkste knelpunten die het aanbod en de doorstroom belemmeren?
– Wat zijn de substantiële, alternatieve en originele beleidsoplossingen op de korte en lange termijn?

De oplossingen zullen begin november op een creatieve vorm worden gepresenteerd door de studenten. De groep studenten wordt begeleid door JONG doet mee!, Stedelijke Ouderen Commissie en Straat Consulaat gedurende deze opdracht.

We wensen de studenten; Hajar, Morad, Sara, Yasmina en Yassine veel succes bij deze opdracht en kijken uit naar een prettige samenwerking.