Straat Consulaat en Achterban voeren samen met vrijwilligers “van buiten” twee projecten uit in het kader van NL-Doet. Er worden fietsen opgeknapt voor onze vrijwilligers en het Achterban Voorlichtingsspel wordt nog beter nu wij met de externe vrijwilligers hebben besproken wat zij van daklozen en verslaafden zouden willen weten. Een gezellige en inspirerende middag met dank aan het Oranje Fonds.