Samen met een vrijwilliger van De Achterban heeft het Straat Consulaat de afgelopen zes maanden spreekuren gehouden bij DoorZ. De Achterbanner was er vooral om een luisterend oor te bieden en signalen op te vangen van de jongeren. De opgevangen signalen zijn woensdag 22 mei besproken met de manager (David) van DoorZ. Het ging hierbij om zaken zoals kosten voor wonen, huisregels en vertrouwen. Er zijn leuke oplossingen bedacht en goede afspraken gemaakt over de toekomst. De Achterbanner zal de ontwikkelingen terugkoppelen naar de jongeren en David zal dit doen naar het team.