Het is weer zover…….Een nieuwe workshop op 31 juli 2019 bij het Straat Consulaat. Het onderwerp van deze workshop zal zijn ADHD. Roelf Renkema zal de gastdocent zijn deze middag. Roelf is vrijwillige cliëntondersteuner bij het Straat Consulaat en ervaringsdeskundige ADHD.

ADHD is bij veel mensen nog een onduidelijke diagnose waarover veel misverstanden en vooroordelen bestaan. Roelf hoopt met behulp van voorbeelden uit zijn eigen ervaring wat meer duidelijkheid te kunnen scheppen. Super interessant onderwerp waar Roelf echt veel vanaf weet. Uiteraard zal er ruimte zijn voor vragen en of discussie.

Komen jullie ook? We verwachten jullie dan op woensdag 31 juli 2019 om 12:30 voor de inloop lunch. De workshop begint om 13:00 uur en zal eindigen om 15:00 uur. Laat even weten of je komt!

Met vriendelijke groet, Ron Staallekker

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Website: https://www.roelfrenkema.com/nl/

Straat Consulaat, Torenstraat 35a, Den Haag