Stichting Schroeder van der Kolk heeft jarenlang de nachtopvang aan de Zilverstraat gefaciliteerd en ziet de sluiting per 1 mei met zorgen tegemoet. Op 30 april was het druk in het pand; diverse organisaties waren aanwezig om de sluiting in goede banen te leiden en de overgebleven bezoekers te informeren over de alternatieven die inmiddels zijn gerealiseerd. Vooralsnog is de groep, die op slechte momenten- tijdens bijvoorbeeld de winteropvang – wel uit 165 mensen bestond, zo goed mogelijk verdeeld over alternatieve, kleinere locaties, met meer zorg en ondersteuning en bijvoorbeeld dagbesteding.

Net als Schroeder maken ook het Stadsbestuur en Straat Consulaat zich zorgen over de toekomst. Als het aantal daklozen groeit zijn er nog meer locaties nodig om de eerste noodopvang te bieden. Locaties kosten geld en zijn lastig te vinden.

Bovendien lijkt de maatschappelijke opvang verstopt; vanwege een combinatie van zeer lage inkomens, schulden en woningnood is het lastig voor mensen die eenmaal in de opvang zitten om uit te stromen, zodat er weinig plekjes vrij komen voor nieuwe daklozen.

Zo blijft er werk aan de winkel om oplossingen te creëren voor de mensen die het overkomt.

Straat Consulaat is nauw betrokken en blijft zich inzetten voor en meedenken met iedereen die mogelijkheden aandraagt. Wij hopen van harte op steun, bijvoorbeeld ook uit de samenleving; dakloosheid is een maatschappelijk probleem wat we zo snel mogelijk met zijn allen moeten oplossen!

Elly Burgering

Lees ook het artikel over deze sluiting bij Omroepwest.nl:

Laatste nacht daklozenopvang Zilverstraat. ‘Waar moeten ze nu naartoe?’