Sinds 19 september voeren dakloze vluchtelingen met een actiekamp “Recht op bestaan” actie tegen het mensonwaardige migratiebeleid. Door het overheidsbeleid vallen de vluchtelingen van het Haagse tentenkamp en zoveel anderen tussen wal en schip. De overheid maakt hen dakloos en sluit hen uit van mogelijkheden om een leven op te bouwen, van alle basisvoorzieningen waar elk mens recht op heeft.

In het Haagse tentenkamp zitten Irakezen, Iraniërs en Somaliërs die niet kunnen en willen worden uitgezet. Dagelijks blijkt hoe onveilig hun landen van herkomst zijn. Toch krijgen ze geen verblijfsrecht en worden ze rechteloos gemaakt. Dat mag niet langer voortduren. Vluchtelingen dienen niet rond te zwerven en te verpauperen, maar behoren bescherming en een toekomstperspectief te krijgen.

Want geen mens is illegaal en mensenrechten hebben we allemaal. Wij, stichting Straat Consulaat, verklaren ons solidair met deze vluchtelingen. Wij zijn van mening dat onze overheid er is om mensenrechten te waarborgen. Wij kijken er naar uit dat zij hierin haar verantwoordelijkheid gaat nemen.