Het is geen woningnood meer, maar woningcrisis!

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen. De groep daklozen van 18 tot 30 jaar is in tien jaar tijd zelfs verdrievoudigd. En dat geldt ook voor de groep met een niet-westerse achtergrond. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Probleem is dat steeds meer Nederlanders in armoede leven, terwijl het aantal betaalbare woningen afneemt. Het CBS heeft alleen cijfers over geregistreerde daklozen. Dat gaat om mensen die niet meer ingeschreven staan op een woonadres en slapen in de open lucht, op stations of campings, in portieken, fietsenstallingen, winkelcentra, auto’s, of bij mensen op de bank. Er zijn dus nog veel mensen die dakloos zijn. Zeker Jongeren blijven veel langer onder de radar. Omdat ze het langer uit kunnen houden bij mensen op de bank. Het is tijd om de regels te versoepelen en te kijken naar andere woonmogelijkheden als: maak het aantrekkelijk om een woning te delen en schaf de kostendelersnorm af. Investeer in studio`s.

Zorg dat mensen hun huis niet worden uitgezet. Laat de jeugdwet dorlopen tot 23 jaar en zet jongeren op hun 18e verjaardag niet meer buiten. Stop met de bezuinigingen op de GGZ, het is echt heel zielig als deze mensen in de nachtopvang terecht komen.

Joy Falkena

Lees het complete artikel op de website van het AD:

Aantal daklozen in Nederland verdubbeld: ‘Iedereen kan dakloos worden’