´Dakloosheid is een groot probleem, gebrek aan betaalbare huisvesting de oorzaak.´ Ook de Europese Unie ziet dat het probleem van daklozen groeit en heeft aan eurocommissaris Nicolas Schmit gevraagd in actie te komen. Deze beloofd binnen een jaar met een plan te komen.

Ook in Nederland is een grote wooncrisis: er zijn 100.000 sociale huurwoningen minder dan 5 jaar geleden. Het aantal daklozen is in 10 jaar tijd verdubbeld. De opvang voor daklozen zit overal overvol. ´De armsten worden het eerst en het hardst geraakt´, aldus GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak.

Zowel op lokaal, nationaal als op Europees niveau liggen er straks plannen klaar. Vaak met goede intenties maar staan hier ook concrete doelen in met een aantallen en tijdspaden met wanneer er voldoende betaalbare woningen gebouwd zijn?

Lees het complete artikel op de website van binnenlandsbestuur.nl:

Europees Parlement wil actie tegen woningnood