Met het extra geld voor daklozen, werk, schuldhulp en armoedebestrijding kiest Den Haag voor Hagenaars die de gemeente het hardst nodig hebben. Dat zegt Fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks in zijn reactie op de nieuwe Haagse begroting.

In Den Haag dreigen veel mensen buiten de boot te vallen. Veel kinderen groeien op in armoede, het aantal daklozen groeit en de wachtlijsten voor betaalbare woningen zijn lang. In de nieuwe begroting doet het stadsbestuur een aantal broodnodige investeringen om voor die mensen op te komen. Zo steekt Den Haag ruim 8 miljoen euro extra in daklozenopvang en is er meer geld voor de schuldhulpverlening, armoedevoorzieningen en werk met goede begeleiding voor mensen die zelf moeilijk aan een baan komen.

Lees het complete artikel op de website van GroenLinks:

GroenLinks: investeringen in hulp kwetsbare groepen broodnodig

Foto: van website GroenLinks Den Haag.