Onze geschiedenis

Het verhaal van Stichting Straat Consulaat begon in 1995, oorspronkelijk als Stichting Drugpunt Den Haag. Aanvankelijk richtten we ons op het ondersteunen van druggebruikers. Maar in 2007, toen we onze horizon verbreedden om ook dakloze mensen te helpen, begon er een nieuw hoofdstuk. Deze verandering leidde in 2009 tot onze huidige naam: Stichting Straat Consulaat.

Onze missie veranderde naar het actief behartigen van de belangen van dakloze mensen in Den Haag. Dit doen we door hand in hand te werken met hen die het meest getroffen zijn door dakloosheid. Want wie kan beter de weg wijzen dan degenen die zelf deze weg hebben bewandeld?

De kracht van ervaringsdeskundigheid: onze Achterban

In 2017 werd de Achterban een cruciaal onderdeel van onze organisatie. Deze groep ervaringsdeskundige vrijwilligers brengt een diep begrip van de uitdagingen en behoeften van dakloze mensen. Hun aanwezigheid maakt het makkelijker voor anderen om hun verhalen te delen, waardoor we samen sterker staan.

De Achterban en ons team komen regelmatig samen om te brainstormen over thema’s en strategieën. Hun stem is ook van onschatbare waarde tijdens gesprekken met de gemeente, waar ze actief bijdragen aan de besluitvorming.

Samenwerken voor verandering

Onze samenwerking met de gemeente Den Haag is gericht op het duidelijker in kaart brengen van dakloosheid in de stad. We streven ernaar om precies te begrijpen wie we helpen. Of het nu jongeren zijn, EU-migranten, of mensen met een psychiatrische aandoening, elke groep heeft een eigen aanpak nodig.

Dakloosheid: meer dan een dak boven het hoofd

We benadrukken dat dakloosheid in essentie een woonprobleem is. De oplossing ligt in het creëren van meer betaalbare huisvesting voor iedereen.

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.