Goed artikel over de knip 18 -/+. De Achterban jongeren maken zich hier al jaren hard voor. Zij stellen voor om het om te draaien en de leeftijdsgrens te schrappen.

Zorg dat de 5 basispunten geregeld zijn en pas dan mag iemand de jeugdzorg verlaten.

1. Passende en betaalbare woonplek;
2. Inzicht financiën, lukt dat niet alleen zorg dan dat hier hulp bij is;
3. Minimaal een persoon waar je op terug kan vallen;
4. School of dagbesteding;
5. Een hulpverlener die je ook na je 18e kan bellen en je eventueel kan terugleiden of toe leiden naar hulp.

Wilt u meer lezen over deze jongeren problematiek?
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/20/18-jaar-nu-zoek-je-het-zelf-maar-uit

Foto: Barbera Sterk