Steeds meer mensen worden dakloos, en vooral jongeren verliezen vaker het dak boven hun hoofd. Het aantal jonge daklozen steeg met ongeveer 50 procent, volgens Het Leger des Heils. De organisatie slaat alarm. De Ministeries VWS, SZW en BZK lanceren op 5 december 2022 een aanpak voor het probleem tijdens een landelijke bijeenkomst waaraan ook Movisie meewerkt. Drie Movisie experts, Gery Lammersen, Mirjam Andries en Marc Mulder vertellen wat er speelt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Hoe definieer je de groep dak- en thuisloze jongeren?

Mirjam Andries: ‘De dak- en thuisloze jongere bestaat niet want het is een diverse groep. Wat we wel zien is dat veel dak- en thuisloze jongeren uit de Jeugdzorg komen. Soms gaan jongeren op hun 18de na het verlaten van de jeugdzorginstelling terug naar familie, maar we horen regelmatig dat er thuis niet veel veranderd is en dat het dan alsnog weer fout gaat. Een (t)huis is wat zij nodig hebben, een eigen plek. Door de problemen op de woningmarkt is het voor deze jongeren moeilijk om betaalbare huisvesting te vinden.’

Gery Lammersen: ‘Daarbij komt dat jongeren tussen de 18 en 21 jaar beperkte financiële middelen hebben, omdat we in wet- en regelgeving ervan uit gaan dat ouders nog bijdragen of dat je als jongere nog bij je ouders kunt verblijven. Als je als 18-jarige zelfstandig moet gaan wonen dan red je het financieel niet. Naast de financieel beperkte middelen hebben deze jongeren veel al niet een stabiele thuisbasis of sociaal netwerk. ‘Op wie kan ik terug vallen? is de vraag waar zij tegenaan lopen. En dan ben je 18 en moeten je het zelf maar zien te rooien. Dat is best ingewikkeld. Naast een grote groep dak- en thuisloze jongeren, die uit jeugdzorg komt zien we dakloze lhbti+ jongeren. Deze jongeren hebben vaak helemaal geen achtergrond in de Jeugdzorg. Toen het uitkwam dat ze lhbti+ zijn, zijn ze vaak van het een op het andere moment hun thuis kwijt geraakt.’

Lees het complete artikel op de website van Movisie:

Movisie: Alarm over dakloosheid jongeren

Foto: Eveline van Egdom.