Niemand weet beter wat er nodig is om dak- en thuisloze jongeren goed te helpen, dan de jongeren zelf. Daarom is een jongerenpanel onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Tien jongeren die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid kijken kritisch mee met het Actieprogramma en geven waardevolle input.

Een belangrijke doelstelling van het actieprogramma is dat geen enkele jongere meer op straat slaapt of langer dan drie maanden in de opvang verblijft. Het jongerenpanel helpt mee deze doelstelling te behalen door kritisch mee te kijken, mee te denken en oplossingen aan te dragen.

Straat Consulaat: Doordat jongeren actief mogen meepraten in het actieprogramma, kunnen jongeren actief invloed uitoefenen op het beleid wat gemaakt wordt voor dak- en thuislozen jogneren. Jongeren kunnen hierdoor optimaal mee participeren. Uit hun eigen ervaring kunnen zij aangeven hoe de hulpverlening voor dakloze jongeren beter kan en moet.

Lees en bekijk de verschillende video reportages op de website van iedereenondereendak.nl:

Jongerenpanel adviseert overheid bij aanpak dakloosheid