Op 14 september 2021 is de campagne Gemeente geef(t)huis gestart. SZN roept hiermee de wethouders Wonen van alle gemeenten op om jongeren op te nemen in de prestatieafspraken, die gemeenten en woningcorporaties dit najaar vastleggen. Dit voorkomt dakloosheid onder jongeren die het zonder de steun van hun ouders moeten redden. Met een woning krijgen deze jongeren kansen die hun leeftijdgenoten mét steun van hun ouders als vanzelfsprekend hebben.

Jongeren (16-27 jaar) die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, vallen tussen wal en schip. Dat is stuitend in een welvarend land als Nederland. Jongerendakloosheid voorkomen is de beste oplossing.

Prestatieafspraken: dé kans voor verbetering
De prestatieafspraken zijn dé kans om het beleid voor jongerendakloosheid in een gemeente te verbeteren, en daarmee de situatie van kwetsbare en dakloze jongeren. Prestatieafspraken zijn afspraken die een gemeente maakt met woningcorporaties en huurorganisaties om woningen te bouwen voor doelgroepen in de gemeente. Dakloosheid onder jongeren voorkomen ontbreekt daarin vaak.

Lees alles over deze campagne op de website van zwerfjongeren.nl:

Campagne Gemeente geef(t)huis