Het vinden van een sociale huurwoning in Den Haag wordt nog moeilijker voor gewone woningzoekenden, vanwege een nieuwe wet genaamd de Wet regie volkshuisvesting. Deze wet legt gemeenten de verplichting op om bepaalde ‘aandachtsgroepen’ voorrang te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

De lijst van aandachtsgroepen is lang en omvat onder andere mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, mantelzorgers, sekswerkers die uit het vak stappen, dak- en thuislozen, personen met medische urgentie, rolstoelafhankelijken, statushouders, oudere studenten en woonwagenbewoners. Momenteel worden maximaal 30 procent van de sociale huurwoningen toegewezen aan deze aandachtsgroepen, terwijl de resterende 70 procent via inschrijving of loting wordt verdeeld.

Het stadsbestuur vreest echter dat de verhouding zal verschuiven en mogelijk zelfs 70 procent van de woningen met voorrang aan aandachtsgroepen moet worden toegewezen. Het is nog onbekend wanneer deze wet in werking treedt, maar mogelijk al in 2024. In een debat over prioriteit geven aan mensen uit de eigen wijk of stadsdeel, hebben de SP en de CU/SGP voorgesteld om een proefproject te starten waarbij 25 procent van een nieuwbouwproject wordt toegewezen aan ‘eigen volk’.

Lees het volledige artikel op de website van het AD:

Sociale huursector verder onder druk: Den Haag moet straks 70 procent reserveren voor ‘aandachtsgroepen’

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!